Tack till...

Ingemar Berg
Tack för för loggor, bilder och tabeller.
Svante Bernhard
Tack för utbyte av tabeller.
Leif Herlin
Tack för fotografier.
Morgan Juhlén
Tack för klubbinformation.
Janeric Hjelmberg
Tack för klubbinformation.
Henrik Harnevie
Tack för klubbinformation.
Martin Alsiö
Tack för diverse information om klubbar.